Gericht op heling en genezing

De behandelingen zijn therapeutisch. Binnen de behandeling is ruimte voor gesprek, aanraking, massage en oefeningen gericht op het heling en genezingsproces.

Tijdens het eerste consult vindt ook een anamnese gesprek plaats. Hierin wordt informatie verkregen over je evt lichamelijke klachten, problemen en wordt er gekeken naar je hulpvraag. Gebaseerd op deze gegevens stel ik een behandelplan op dat we regelmatig zullen evalueren.

Lichaamsgerichte therapie

In het proces van bewustwording ga je weer contact maken met aspecten van jezelf die dit nodig hebben. Je herkent je eigen grenzen beter en leert te voelen of je daadwerkelijk ontspannen bent. Als dat niet zo is dan leer je hoe je jezelf weer kan ontspannen. Ook wordt het je duidelijk of je lijf blokkades of verkrampingen heeft, of er oude patronen, emoties zijn opgeslagen die belemmerend zijn gaan werken.

Gedurende het proces word je je dus bewust van je lichaam, je gevoelens, emoties en gedachten.
Lichaamsgerichte therapie leert je om contact te maken met de verborgen taal van je lichaam. Niet door te denken, maar door te ervaren en te voelen.
Je kunt leren de taal van je lichaam te verstaan. Dit geeft zelfkennis, inzicht en bewustwording en maakt de weg vrij naar acceptatie. Acceptatie van wat is, geeft ruimte.

Tarief

Een behandeling duurt ongeveer 60-75 minuten en het tarief is € 75,- per behandeling.

Behandelingen worden (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina De prijs in inclusief BTW.

Afspraken

Een afspraak inplannen kan door mij een berichtje te sturen via het contactformulier of door te bellen. Het annuleren van een afspraak is kosteloos tot 24 uur van tevoren.

Vergoedingen en registraties

Ik ben aangesloten bij de VNT Beroepsorganisatie waardoor veel Zorgverzekeraars Massagetherapie (deels) vergoeden wanneer u aanvullend verzekerd bent. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. Uw eigen risico is niet van toepassing op de aanvullende verzekering. Kijk bij uw voorwaarden onder complementaire geneeswijzen of natuurgeneeskundige behandelingen.

Tevens ben ik geregistreerd therapeut bij de koepelorganisatie RBCZ.
Lid VNT licentie nr 18.011
Lid RBCZ licentie nr 601243 R
BTW nr 152.01610.B01

 

Aansluiting VNT, RBCZ en SCAG

Om mijn professionaliteit en competenties verder te vergroten heb ik me aangesloten bij de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten). Deze beroepsvereniging faciliteert o.a. bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en ziet toe op de handhaving van de beroepscode en beroepsethiek. Hierdoor bent u als cliënt gewaarborgd van een therapeut die voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Tevens ben ik verbonden aan de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ). Dat is een organisatie die therapeuten de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren.

Ten slotte heb ik me aangesloten bij de geschillencommissie ‘Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen’ (SCAG). Het is een onafhankelijke orgaan waarbij cliënten met een klacht over de therapeut terecht kunnen.

 

Waarborgen

Ter verkrijging van het lidmaatschap bij de beroepsvereniging heb ik (de verkorte versie van) de eed van Hippocrates (Griekse arts 400 v.Chr.) afgelegd, waarbij ik mezelf verplicht bepaalde beroepsregels te zullen handhaven.  Ik zal derhalve te allen tijde integer omgaan met informatie die mij tijdens het consult ter ore komt en de geheimhoudingsplicht heb ik hoog in het vaandel staan. Ook zorg ik ervoor dat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.

Nira Lichaamsgerichte therapie is gevisiteerd door de Beroepsvereniging VNT en de praktijk is beoordeeld op o.a. bevoegdheid, hygiëne, dossier, administratie, bedrijfsvoering, kwaliteit, veiligheid, etc. Op alle punten is goed gescoord en een certificaat is hiervoor uitgereikt.

 

Links;

RBCZ https://www.rbcz.nu/index.html
SCAG https://www.scag.nl/
VNT https://www.vnt-nederland.nl/